Новини публікуються мовою оригіналу

У зв’язку із численними зверненнями до Мін’юсту щодо нових правил проведення спеціальної перевірки міністерство інформує про таке.

26 квітня 2015 року введено в дію Закон України «Про запобігання корупції» (даліЗакон).

Зокрема ним визначено, що порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на обіймання посад, котрі передбачають зайняття відповідального чи особливо відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком (далі — спеціальна перевірка), та форма згоди на її проведення затверджуються КМУ (абз. 3 ч. 1 ст. 57 Закону).

Відповідний Порядок затверджено постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 171 (даліПорядок).

Указ Президента України «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25.01.2012 р. № 33 видано відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Таким чином, при організації спеціальної перевірки керівникам (заступникам керівників) державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування або їх апарату слід керуватися не зазначеним вище Указом Президента України, а Порядком, затвердженим КМУ відповідно до положень ст.ст. 57 і 58 Закону.

Зокрема, уведено нових суб’єктів проведення — Державну судову адміністрацію (наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності), Національну комісію із цінних паперів та фондового ринку (наявність корпоративних прав), Службу безпеки (наявність допуску до державної таємниці; відношення особи до військового обов’язку (у частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ), Міністерство оборони, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (відношення особи до військового обов’язку).

Відомості щодо наявності інформації про претендента на посаду в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, надаватиме Національне агентство.

Водночас до початку ведення Національним агентством Реєстру встановлено обов’язок Міністерства юстиції продовжувати здійснення повноважень щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та забезпечувати надання інформації з нього й час проведення спеціальної перевірки.

Окрім того, до повноважень Міністерства юстиції згідно з Порядком належить також надання інформації стосовно наявності інформації про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та щодо наявності в особи корпоративних прав.

До того ж, керуючись новим антикорупційним законодавством, розширено повноваження Нацдержслужби. Зокрема, цей орган забезпечує надсилання до державних органів (їх територіальних органів) запитів про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Верховною Радою України, а також організовує проведення спеціальної перевірки в новоутворених державних органах до моменту утворення в таких органах відповідального структурного підрозділу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»