Норми Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI (далі — Закон № 3206) зобов’язують народних депутатів щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою формою.

Нагадаємо: інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, вважається публічною (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI).

Водночас відомості, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, зазначені в Декларації про майно, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів із дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тобто оприлюдненню підлягають не самі декларації, а певні відомості, зазначені в них. Разом із тим відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Тож за запитом про отримання публічної інформації Апарат Верховної Ради України може надати відомості про доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру особи, яка подала Декларацію про майно, відповідно до Закону № 3206.

Постанова окружного адміністративного суду міста Києва
від 09.08.2013 р. № 826/11416/13-а

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»