Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Мін’юсту від 22.12.2010 р. № 3253/5, нотаріуси мають робити запис у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (далі — Реєстр) про всі вчинені нотаріальні дії. Разом із тим Реєстри мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані. Кількість аркушів у Реєстрі засвідчується підписом начальника управління юстиції або уповноваженої посадової особи та скріплюється печаткою головного управління юстиції Мін’юсту в АРК, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Кожному Реєстру головним управлінням юстиції присвоюється реєстраційний номер.

Водночас уповноваженою посадовою особою управління юстиції в Журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій (далі — Журнал) зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, яким отримано Реєстр (під час отримання Реєстру завідувачем державної нотаріальної контори — для кого отримано Реєстр), дата реєстрації Реєстру, порядкові номери, під якими почато та закінчено запис нотаріальних дій у Реєстрі, підпис в отриманні Реєстру, дата закінчення Реєстру тощо.

Тобто згідно з Правилами отримувати Реєстр для реєстрації нотаріальних дій і підписуватися в Журналі має нотаріус (завідувач державної нотаріальної контори).

Однак Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу допускає цілком можливим, що зареєструвати Реєстр у відповідному органі юстиції може не лише нотаріус, а і його помічник.

Так, у листі Мін’юсту від 11.06.2013 р. № 13.1-32/420 йдеться про те, що посадові особи управління юстиції, уповноважені на підписання Реєстрів, не можуть здійснювати штучні перешкоди в здійсненні нотаріусами нотаріальної діяльності, зокрема, у вигляді:

  • безпідставної відмови у підписанні Реєстрів та присвоєнні реєстраційних номерів у разі звернення помічників нотаріусів;
  • не передбачених законодавством оглядів Реєстрів.

Лист Мін’юсту від 11.06.2013 р. № 13.1-32/420

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»