Новини публікуються мовою оригіналу

Авансовий унесок із податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, передбачений пп. 57.11.2 ПКУ, не справляється в разі виплати дивідендів:

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. У разі якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, установленими пп. 57.11.2 ПКУ. Із метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, і дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає в податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування й реалізує державну податкову та митну політику;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в період, за який виплачуються дивіденди;
  • фізичним особам.

Інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати авансових внесків із податку на прибуток у разі виплати дивідендів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»