Новини публікуються мовою оригіналу

Виправлення помилок минулих років оформлюється бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума й кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку й Головної книги. На підставі бухгалтерської довідки відображаються відповідні виправлення в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності й уносяться зміни до інвентарних карток.

Тож таким самим чином виправляються помилки в разі не нарахування зносу на необоротні активи бюджетними установами за попередні періоди.

Визначаючи суми зносу, необхідно керуватися:

  • у 2007–2008 рр. — листом Держказначейства від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163;
  • у 2009–2012 рр. — Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64;
  • у 2013–2014 рр. — Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Із 2015 року порядок нарахування амортизації визначено НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектора, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11.

Водночас, у разі якщо об'єкт основних засобів уведено в експлуатацію в листопаді 2014 року, необхідно нараховувати знос у 2014 році за один місяць. Тобто річну суму зносу поділити на 12, якщо шафу введено в експлуатацію в грудні 2014 року, то за 2014 рік на неї знос не нараховується.

Про це йдеться в листі Мінфіну від 08.04.2015 р. № 31-11420-08-10/12281.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»