ВГСУ нагадує, що реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи та законні інтереси інших громадян, права й інтереси юридичних осіб.

Водночас зазначає, що ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII).

Нагадаємо: оціночними судженнями є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

ВГСУ наголошує: висловлювання оціночних суджень має співвідноситися з нормою, що передбачає за кожним право на інформацію (можливість вільно одержувати, використовувати, поширювати, зберігати та захищати інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів). Та водночас такі дії не можуть порушувати прав інших осіб.

Інформаційний лист Вищого господарського суду України
від 12.08.2013 р. № 01-06/1164/2013

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»