Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін оприлюднив проект наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України» та «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору». Ним, зокрема, пропонується таке:

  • первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (окрім суб'єктів державного сектора), може бути вартість, про яку є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, які включають до первісної вартості;
  • прибрати правило обліку основних засобів у гривнях без копійок;
  • амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку із тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції;
  • за рішенням керівника суб’єкта державного сектора в розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу;
  • оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих у результаті списання майна, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектора, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації;
  • бюджетні установи в разі потреби можуть застосовувати  кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків;
  • назву рахунка змінити на 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»