Новини публікуються мовою оригіналу

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у листі від 03.02.2015 р. № 02-1541/08 роз’яснила деякі особливості дій підприємств, установ, організацій та їх працівників під час виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, наголошено на такому:

  • відповідно до п. 7 Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2030 (далі — Порядок № 2030), документом, який засвідчує факт пожежі, є акт, що підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі — представник територіального органу ДСНС України, представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий. Згідно із п. 8 Порядку № 2030, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи й організації ведуть первинний облік пожеж на об'єктах, що належать до сфери їх управління, перебувають у власності чи оренді (якщо інше не визначено договором оренди), інформують ДСНС України про всі випадки пожеж і надають необхідні матеріали під час їх розслідування;
  • згідно із ч. 2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту України (даліКЦЗУ), організація заходів цивільного захисту суб'єкта господарювання здійснюється підрозділами (посадовими особами) із питань цивільного захисту, які створюються (призначаються) керівниками зазначених суб'єктів господарювання;
  • чинним законодавством України не передбачено обов'язку суб'єктів господарювання підтверджувати факти неможливості виклику пожежно-рятувальних підрозділів або їх неприбуття, а також вимог до оформлення відповідних матеріалів. У випадку необхідності підтвердження відсутності стаціонарного чи рухомого зв'язку ДСНС України пропонує звертатися до відповідних операторів (провайдерів) телекомунікацій;
  • громадяни України зобов'язані в разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів уживати заходів для рятування населення й майна;
  • відповідно до ч. 1 ст. 130 КЦЗУ, для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту суб'єктами господарювання розробляються та затверджуються:

-  план реагування на надзвичайні ситуації (розробляється в масштабі суб'єкта господарювання), а суб'єктами господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується інструкція щодо дій персоналу суб'єкта господарювання в разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій;

-  план локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

 згідно із п. 8 ч. 1 ст. 20 КЦЗУ, до завдань і обов'язків суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить здійснення навчання працівників із питань цивільного захисту, у тому числі — правилам техногенної та пожежної безпеки.

Зазначеними вище документами повинно бути передбачено конкретні дії працівників відповідного підприємства, установи, організації у разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі — і масштабних за наслідками.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»