За зобов’язаннями, що виникли після порушення справи про банкрутство, можуть нараховуватися штрафні санкції. Такого висновку дійшли судді з огляду на те, що мораторій на задоволення вимог кредиторів зупиняє виконання лише тих грошових зобов’язань (щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію. Це ж стосується і нарахування штрафних санкцій за такими зобов’язаннями.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство. Протягом його дії не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань (зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів).

З порушенням провадження у справі про банкрутство підприємницька діяльність боржника не припиняється, він має право укладати угоди, у нього можуть виникати нові зобов’язання.

За зобов’язаннями, що виникли після введення мораторію, нараховується неустойка (штраф, пеня), застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Тож якщо строк виконання зобов’язань зі сплати страхових внесків настав після порушення провадження у справі про банкрутство, дія мораторію на виконання цих зобов’язань не поширюється.

Важливо: Нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій з усіх видів заборгованості за зобов’язаннями, строк виконання яких настав після порушення справи про банкрутство та введення мораторію, припиняється лише з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Постанова Верховного суду України від 09.07.2013 р. № 21-178а13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»