Новини публікуються мовою оригіналу

У зв'язку зі змінами до бюджетного законодавства єдиний та екологічний податки з 01.01.2015 р. підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів. Ураховуючи, що доходи загального фонду не мають цільового спрямування, коло напрямків використання єдиного та екологічного податків значно розширено. На цьому акцентує увагу Мінфін у листі від 30.03.2015 р. № 31-05230-12-10/11009.

Оскільки залишок коштів по спеціальному фонду на початок 2015 року утворився за результатами роботи за минулий рік, він передусім повинен бути спрямований на погашення кредиторської заборгованості за відповідними видатками спеціального фонду. У разі якщо залишок коштів є більшим ніж обсяг кредиторської заборгованості, він може бути спрямований на видатки спеціального фонду з метою реалізації невиконаних завдань програми з природоохоронних заходів (за рахунок залишків коштів екологічного податку) чи здійснення витрат бюджету розвитку (за рахунок залишків коштів єдиного податку) шляхом унесення відповідних змін до бюджету.

У разі відсутності потреби у спрямуванні коштів за цільовим призначенням залишки (відповідно до ч. 2 ст. 57 БКУ) перераховуються до загального фонду місцевого бюджету й використовуються відповідно до рішень місцевої ради.

Водночас зазначаємо, що видатки загального фонду місцевих бюджетів на природоохоронні заходи повинні плануватися й відображатися за кодами Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які входять до розділу 200000 «Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека».

Застосування при формуванні й виконанні місцевих бюджетів КТКВКМБ 240601 «Охорона та раціональне використання природоохоронних ресурсів» та інших кодів із розділу 240000 «Цільові фонди» по загальному фонду неможливе.

Коди ТКВКМБ розділу 240000 «Цільові фонди» можуть застосовуватись у разі планування видатків на природоохоронні заходи по спеціальному фонду за рахунок надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які згідно зі ст. 691 БКУ належать до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів, а також за рахунок розподілу залишків коштів екологічного податку, які утворилися станом на 01.01.2015 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»