Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 12.06.2015 р. № 20955/7/99-99-19-03-02-17 податківці розповіли, як переробному (м’ясомолочному) підприємству, яке до 01.01.2015 р. застосовувало особливий режим справляння ПДВ згідно з п. 1 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ, складати уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ, поданих згідно зі згаданим п. 1 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.

Зокрема, до декларації з позначкою 0140 подають уточнюючий розрахунок за формою, діючою станом на 31 січня 2015 року, яка була затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 23.09.2014 р. № 966.

У заголовній частині такого уточнюючого розрахунку в обов’язковому порядку заповнюється рядок 0140.

Уточнюючий розрахунок подається як окремий документ у порядку, передбаченому підпунктом «а» п. 50.1 ПКУ.

У разі якщо результатом виправлення помилки є збільшення суми податку, яка до 1 січня 2015 року підлягала перерахуванню на спецрахунок переробного підприємства, тобто збільшується сума податкових зобов’язань, така сума вказується в рядку 25.1 уточнюючого розрахунку, у рядку 26 нараховується штраф у розмірі 3% від донарахованої суми. Визначені в уточнюючому розрахунку сума податкових зобов’язань і штраф підлягають сплаті до бюджету в загальновстановленому порядку й відображаються в інтегрованій картці платника податку як окремі нарахування на дату подання уточнюючого розрахунку.

У разі якщо результатом виправлення помилки є зменшення суми податку, яка до 1 січня 2015 року підлягала перерахуванню на спецрахунок переробного підприємства, або збільшення/зменшення від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями й податковим кредитом, така сума враховується в рядку 29 р. ІV декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок, і зазначається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

Також податківці нагадують, що показник рядка 20.2 із декларації 0140 за грудень 2014 року (ІV квартал 2014 року) підлягав перенесенню до складу показника рядка 21.1 декларації 0110 за січень 2015 року (І квартал 2015 року) й подальшому відображенню в р. ІІІ декларації відповідно до порядку заповнення цього розділу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»