Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін оприлюднив проект оновленого наказу «Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати».

Передбачається, зокрема, таке: у разі якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума ЄСВ менша ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати у зв’язку із застосуванням платниками ЄСВ понижуючого коефіцієнта, банки приймають від таких платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом із Заявою.

Заява повинна містити:

  • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;
  • код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
  • період, за який цей страхувальник застосовує коефіцієнт;
  • підписи страхувальника — посадових осіб та/або фізичної особи страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (у разі наявності).

Якщо страхувальником зазначено недостовірні дані в Заяві (період, за який страхувальник застосовує коефіцієнт), фінансові санкції до банку фіскальними органами не застосовуються.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»