Новини публікуються мовою оригіналу

Податківці роз’яснили окремі особливості уточнення показників, відображених у податковій звітності з ПДВ за звітний період лютий 2015 року й наступні звітні періоди. У відповідному інформаційному повідомленні контролери надали відповіді на такі запитання:

1. Як виправити показники залишків від’ємного значення, відображені в податковій звітності з податку на додану вартість за звітний період лютий 2015 року та наступні звітні періоди?

Для виправлення помилки, допущеної під час заповнення таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 2015 року чи наступні звітні періоди (у разі необхідності), необхідно скласти уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за відповідний звітний період і разом з уточнюючим розрахунком подати додаток 2 до декларації.

У таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, необхідно вказати:

– зі знаком «+» суму залишків від’ємного значення попередніх звітних періодів станом на 1 лютого 2015 року, яка не була врахована в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 (повністю або частково) до декларації за відповідний звітний період;

– зі знаком «–» суму таких залишків, яка була зайво вказана в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 до декларації за відповідний звітний період.

За аналогічним принципом заповнюються й інші колонки таблиці 1 додатку 2, у яких завищені чи занижені показники, а також коригуються показники декларації, в яких завищені (занижені) показники.

Значення рядка «Усього» колонки 6 таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, повинно дорівнювати значенню колонки 6 рядка 26 розділу ІV уточнюючого розрахунку.

2. Виправлення помилок під час заповнення текстового поля «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації

У разі якщо платником завищено суму, яка відображена в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації за лютий 2015 року чи наступні звітні періоди, така помилка виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку й додатка 2 до декларації.

У текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації, який подається до такого уточнюючого розрахунку, зі знаком «–» указується різниця, на яку має бути зменшено значення поля «а» звітного періоду, що виправляється. На зазначену суму буде зменшена реєстраційна сума в звітному періоді, у якому подано уточнюючий розрахунок.

Окрім того, під час коригування реєстраційної суми обов’язковому коригуванню підлягає сума, на яку збільшено податковий кредит наступного звітного періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»