Новини публікуються мовою оригіналу

МОЗ у листі від 26.01.2015 р. № 3.18-Д-1/25-15/2044 роз’яснило, хто саме здійснює згідно із чинним законодавством облік харчових продуктів у лікувально-профілактичних й інших бюджетних установах охорони здоров'я.

Відповідно до п. 1.5 Порядку організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров'я, загальне керівництво лікувальним харчуванням у закладі охорони здоров'я здійснює головний лікар, а за його відсутності — заступник головного лікаря з лікувальної роботи.

Медична рада закладу охорони здоров'я провадить:

  • координацію організації лікувального харчування;
  • удосконалення організації лікувального харчування в закладах охорони здоров'я;
  • упровадження нових принципів і технологій лікувального харчування;
  • затвердження дієт, різних категорій специфічних продуктів харчування (функціональних продуктів харчування, збагачених продуктів, дієтичних добавок тощо), що підлягають впровадженню в цьому закладі охорони здоров'я;
  • контроль за організацією лікувального харчування й аналіз ефективності дієтотерапії за різних захворювань.

Лікар-дієтолог провадить таку діяльність:

  • надає консультативну допомогу з питань харчування хворим із різноманітними захворюваннями в закладах охорони здоров'я;
  • бере участь у науково-методичній організації забезпечення хворих харчуванням, адекватним за якістю, енергетичною та харчовою цінністю;
  • надає медичне обґрунтування застосування лікувального, достатнього та збалансованого харчування в закладах охорони здоров'я;
  • утілює сучасні наукові знання з дієтології, які відповідають принципам доказової медицини, практичні рекомендації щодо харчування з метою зниження рівня захворювань, спричинених нездоровим харчуванням, покращення якості та подовження тривалості життя.

Сестра медична з дієтичного харчування бере участь у забезпеченні медичних аспектів організації лікувального харчування хворих під керівництвом лікаря-дієтолога або іншого спеціаліста, відповідального за лікувальне харчування, у контролі за обігом харчових продуктів і дотриманні санітарно-гігієнічного режиму в закладі охорони здоров'я в межах своєї компетенції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»