Новини публікуються мовою оригіналу

У МОЗ наказом від 24.04.2015 р. № 242 затвердили нові Правила утилізації та знищення лікарських засобів (далі — Правила), якими визначено загальні вимоги поводження з лікарськими засобами, що не підлягають використанню, з метою недопущення їх подальшого обігу та є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом лікарських засобів, утилізацією та знешкодженням відходів.

Наявність в обігу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, установлюється органами держконтролю та/або посадовими особами суб’єктів господарювання у сфері обігу лікарських засобів. Такі лікарські засоби вилучаються з обігу, а факт їх наявності фіксується актом, форма якого затверджена цим же наказом.

Важливо: подовження строку придатності лікарських засобів із будь-яких підстав забороняється.

Лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, набувають статусу «відходів» і передаються для утилізації чи знешкодження до суб’єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження госпдіяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Суб’єкти господарювання, які мають лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, подають органам державного контролю за місцем провадження діяльності інформацію про передачу таких лікарських засобів на утилізацію чи знешкодження. Інформація про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження подається в паперовому й електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

Суб’єкти господарювання, яким були передані для утилізації або знешкодження лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, щокварталу надсилають до державного органу, що видав ліцензію на провадження госпдіяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, інформацію в паперовому й електронному вигляді про обсяги лікарських засобів, отримані ними для утилізації чи знешкодження, та операції, здійснені із зазначеними відходами. Звіт про обсяги й методи утилізації чи знешкодження лікарських засобів подається за формою, наведеною в додатку 3 до Правил.

У разі якщо лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, були отримані шляхом благодійної або гуманітарної допомоги, поводження з ними здійснюється відповідно до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2000 р. № 728.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»