Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 14.05.2015 р. № 378 затвердив Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектора.

Обслуговування таких коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком і місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення ухвалюється до початку бюджетного періоду й протягом такого періоду не змінюється.

Залишки бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів (у частині бюджету розвитку) та рахунках розпорядників бюджетних коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ), які утворилися на кінець бюджетного періоду, що передує переходу на банківську форму обслуговування бюджетних коштів, залишаються на єдиному казначейському рахунку й за рішенням місцевої ради використовуються в наступному бюджетному періоді місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому законодавством порядку.

Для щоденного акумулювання надходжень до бюджету розвитку та здійснення розрахунково-касових операцій із цими надходженнями місцевим фінансовим органом у банку відкривається поточний рахунок, на який органами Казначейства в регламентований час переказуються кошти, що надійшли протягом робочого дня на рахунки, відкриті в органах Казначейства, згідно із класифікацією доходів бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі копій виписки банку з рахунка клієнта про надходження коштів на рахунки, відкриті в установах банків, і довідки про зміни до кошторису без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»