Новини публікуються мовою оригіналу

ВГСУ в інформаційному листі від 03.06.2015 р. № 01-06/904/15 указав свою позицію стосовно безспірності грошових вимог ініціюючого кредитора — органу доходів і зборів.

Ураховуючи, що стягнення з рахунків боржника — юридичної особи коштів у рахунок погашення податкового боргу здійснюється відповідно до умов і порядку, визначених Податковим кодексом України, а не Законом України «Про виконавче провадження», доказами їх підтвердження є рішення суду про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу, що набрало законної сили, інкасовані доручення для примусового стягнення коштів у дохід бюджету в рахунок погашення податкового боргу й докази вжиття відповідних заходів стосовно отримання заборгованості за процедурою, передбаченою Податковим кодексом України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»