Новини публікуються мовою оригіналу

Оплата поточних видатків, послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби, здійснюється згідно із КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг».

Видатки на придбання чи створення власними силами активів, віднесених відповідно до законодавства до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів, здійснюються згідно із КЕКВ 3100 «Придбання основного капіталу».

Об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є собівартість виробництва в разі самостійного виготовлення (створення).

Тож витрати на створення основного засобу мають здійснюватися за відповідним КЕКВ капітальних видатків.

Таку позицію висловила Державна казначейська служба в листі від 26.03.2015 р. № 14-04/26-5630.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»