Новини публікуються мовою оригіналу

МОЗ у листі від 02.04.2015 р. № 10.03.67/10413 пояснило окремі аспекти порядку й умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

1. За рахунок медичної субвенції проводяться видатки місцевих бюджетів, що передбачені у п. 3 ч. 1 ст. 89 та п. 3 ч. 1 ст. 90 БКУ, до яких, зокрема, належать видатки на інші державні програми медичної та санітарної допомоги, у тому числі — регіональні заходи з реалізації державних програм. Визначення остаточних обсягів видатків на охорону здоров'я та розподіл їх за напрямами використання здійснюються відповідними місцевими органами влади при формуванні й затвердженні місцевих бюджетів.

2. Видатки на фінансування закладів охорони здоров'я дозволено здійснювати протягом бюджетного періоду водночас із державного й місцевого бюджетів та/або з різних бюджетів.

3. Медична субвенція також може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.

4. У складі медичної субвенції передбачається резерв коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами. Питання використання резерву коштів медичної субвенції буде вирішуватися МОЗ України в разі надання структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, м. Києва державних адміністрацій узагальнених пропозицій розпорядників субвенції за місцевими бюджетами стосовно використання зазначеного резерву з необхідними обґрунтуваннями й розрахунками.

5. Місцеві ради мають право передавати кошти медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення й розподіляти залишки субвенції відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, визначених у ст. 1034 БКУ, разом із погашенням бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

6. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді на поточне утримання й оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я з урахуванням цільового призначення субвенції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»