У Російській Федерації набрали чинності закони, метою створення яких було вдосконалення міграційного законодавства та відповідальності за його порушення.

Зокрема цими законами встановлюється можливість обмеження права іноземного громадянина на в’їзд до Російської Федерації, якщо він два та більше разів протягом трьох років притягувався до адміністративної відповідальності на території Російської Федерації, а також якщо іноземний громадянин передається іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію.

Забороняється в’їзд у Російську Федерацію іноземному громадянину, якщо щодо нього винесено рішення про депортацію, реадмісію чи адміністративне видворення за межі Російської Федерації, або в період свого попереднього перебування в Російській Федерації він був переданий Російською Федерацією іноземній державі згідно з міжнародним договором Російської Федерації про реадмісію, або має незняту чи непогашену судимість за вчинення умисного злочину, або два та більше разів протягом року притягувався до адміністративної відповідальності.

У разі повторного винесення щодо іноземного громадянина рішення про депортацію, реадмісію або адміністративне видворення за межі Російської Федерації термін обмеження його права на в’їзд у Російську Федерацію складатиме десять років.

Водночас передбачено встановлення заборони на в’їзд у Російську Федерацію в разі, якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства ухилилася від сплати податку або адміністративного штрафу чи не відшкодувала витрати, пов’язані з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації чи депортацією, до здійснення відповідних виплат у повному обсязі.

Дозвіл на роботу іноземному громадянинові не видається, а раніше виданий дозвіл анулюється, якщо іноземний громадянин протягом п’яти років, що передували дню подання заяви про видачу дозволу на роботу, піддавався адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації чи передавався Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію чи протягом десяти років, що передували дню подання заяви про видачу дозволу на роботу, неодноразово (два й більше разів) піддавався адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або передавався Російською Федерацією іноземній державі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію.

Порушення правил в’їзду в РФ та режиму перебування (проживання), що виражається у відсутності документів, які підтверджують право іноземця на перебування (проживання) в Росії, або невідповідності заявленої мети в’їзду фактично здійснюваній під час перебування (проживання) на території Російської Федерації діяльності, тягне за собою накладення адміністративного штрафу з можливістю адміністративного видворення за межі Російської Федерації. Однак за повторного протягом року порушення такого роду іноземці після сплати відповідного штрафу підлягають видворенню за межі Російської Федерації.

У містах федерального значення — Москві, Санкт-Петербурзі, а також у Московській і Ленінградській областях для порушників міграційного режиму передбачено підвищені адміністративні штрафи від 5000 до 7000 рос. руб. (приблизно 1250 – 1750 грн), у інших регіонах — від 2000 до 5000 рос. руб. (приблизно 500 – 1250 грн).

         За інформацією офіційного веб-сайту МЗС України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»