Новини публікуються мовою оригіналу

ВАСУ дійшов цікавого висновку у своїй ухвалі від 05.02.2015 № К/800/20487/13.

Як вважають судді, чинне законодавство України не передбачає, що наявність запису в Книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) олівцем за наявності прибуткового касового ордеру, фіскальних звітних чеків є однозначним підтвердженням факту неоприбуткування коштів.

Виходячи з аналізу законодавства, саме проведення розрахункових операцій через РРО, щоденне друкування фіскальних звітних чеків та їх зберігання в КОРО є свідченням того, що готівкові кошти оприбутковані. Адже їх рух відображено в фіскальній пам’яті РРО, роздруковано та вклеєно відповідний Z-звіт.

Натомість, щоденний запис про рух готівки та суми розрахунків у КОРО — це лише звіт про фактичне надходження готівкових коштів до каси. Відсутність такого запису в КОРО за наявності в ній відповідних розрахункових документів і відображення надходжень цієї готівки в касовій книзі підприємства чи наявність такого запису, зробленого олівцем, а не кульковою ручкою, не свідчить про факт ненадходження грошових коштів до каси, її неоприбуткування, а означає лише порушення порядку ведення КОРО.

Окрім того, розбіжностей між даними КОРО та сумами, унесеними в касу підприємства, перевіркою не встановлено. Доказів наявності в підприємства умислу ухилитися від оприбуткування готівки під час унесення в КОРО запису олівцем немає. Тому суд скасував повідомлення-рішення, виписане на формальних підставах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»