Мінсоцполітики зазначило, що дні тимчасової непрацездатності застрахованої особи, щодо яких відповідно до листка непрацездатності є відмітка про порушення режиму, встановленого для неї лікарем, оплаті за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) не підлягають.

Допомога від ФСС з ТВП не нараховується та не виплачується, якщо застрахована особа в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності:

  • порушила режим, установлений для неї лікарем;
  • не з’явилася без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у т.ч. на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).

Право на цю допомогу втрачається з дня допущення порушення на строк, який встановлюється рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві.

Лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»