Новини публікуються мовою оригіналу

Міністерство фінансів України наказом від 28.04.2015 р. № 471 затвердило зміни до Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом від 04.11.2004 р. № 692.

Зокрема, передбачено, що предмети й вироби, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння до Держсховища не надсилаються. У разі надходження таких предметів і виробів Держсховище надсилає їх разом із супровідним листом органу, що здійснив їх вилучення, для здійснення подальшого розпорядження ними відповідно до законодавства.

Також уточнено, що цінності, які надходять до Держсховища, обліковуються й відображаються ним на позабалансових рахунках у кількісному вираженні. Після проведення остаточної оцінки цінності обліковуються у складі запасів за справедливою вартістю, яка визначається:

  • щодо дорогоцінних металів згідно із закупівельними цінами, установленими Національним банком України на дату проведення остаточної оцінки;
  • щодо дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення й напівдорогоцінного каміння за результатами гемологічної експертизи каміння на дату проведення остаточної оцінки.

Дорогоцінне каміння, що міститься у предметах і виробах із недорогоцінного металу, підлягає вилученню й зарахуванню до Державного фонду.

Предмети й вироби, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, до надсилання органу, що здійснив їх вилучення, переробки або знищення (утилізації) відображаються на позабалансовому рахунку в кількісному вираженні.

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»