Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 27.05.2015 р. № 347 уніс зміни до Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою КМУ від 29.06.1999 р. № 1172.

Перелік доповнено розділом про порядок безспірного стягнення заборгованості з виплати дивідендів. Відповідно до нових положень, для одержання виконавчого напису подаються (документи, що підтверджують заборгованість із виплати дивідендів):

  • витяг із протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про виплату дивідендів, або витяг зі статуту акціонерного товариства, в якому передбачена виплата дивідендів за привілейованими акціями;
  • витяг із переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію про включення стягувача в зазначений перелік;
  • виписка з рахунка в цінних паперах депонента, що підтверджує його права на акції та права за акціями на відповідний час;
  • повідомлення, що надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації про дату, розмір, порядок і строк їх виплати;
  • документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
  • документ, що підтверджує факт неперерахування дивідендів через депозитарну систему України, або виписка з іншого рахунка про ненадходження коштів в установлений строк;
  • засвідчена стягувачем копія письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів, яка була надіслана боржнику;
  • оригінали розрахункового документа про надання послуг поштового зв’язку й опису вкладення, що підтверджують надсилання боржнику письмової вимоги про усунення порушення, що спричинило невиплату дивідендів.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»