Відповідно до Порядку, затвердженого НКЦПФР, дозвіл на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається за одночасного дотримання таких умов:

  • проведення реєстрації випуску цінних паперів;
  • допущення того самого виду цінних паперів відповідного емітента до біржових торгів на одній з українських фондових бірж.

Щодо акцій, то тут має бути дотримана ще одна умова: кількість акцій, стосовно яких планується здійснення розміщення та обігу за межами України, не перевищує 75 відсотків від загальної кількості акцій відповідного випуску.

Так, згідно з Порядком для отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України емітент подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про видачу дозволу, підписану керівником і засвідчену печаткою емітента (додаток 1);

2) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску відповідних цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на розміщення та обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників і печатками емітента та фондової біржі;

4) довідку про депонування тимчасового глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарію.

Для отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України власник цінних паперів українського емітента подає до НКЦПФР такий перелік документів:

1) заяву про видачу дозволу, підписану власником цінних паперів українського емітента або керівником власника цінних паперів і засвідчену його печаткою, якщо власником цінних паперів є юридична особа (додаток 3);

2) виписку з рахунку в цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарної установи;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників і печатками емітента та фондової біржі.

Рішення про надання або про відмову в наданні дозволу приймається НКЦПФР протягом 30 днів із дати отримання вище перелічених документів.

 

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України» від 20.06.2013 р. 1105.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 19.08.2013 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»