Новини публікуються мовою оригіналу

Затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування пільг зі сплати земельного податку, установлених відповідним рішенням органа місцевого самоврядування (наказ ДФС від 28.05.2015 р. № 379).

Із 1 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі земельного податку й орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, належить до місцевих податків, установлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному ПКУ.

Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків і зборів (п. 12.3 ПКУ). Відповідно до п. 284.1 ПКУ, органам місцевого самоврядування надано повноваження встановлювати ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, який сплачується на відповідній території. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування чи характер і суспільне значення здійснюваних ними витрат.

У разі якщо право на пільгу в платника виникає протягом року, він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (п. 284.2 ПКУ).

Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно чи тимчасово проживають на відповідній території.

Тож, якщо рішення органів місцевого самоврядування стосовно встановлення пільг зі сплати земельного податку прийнято, таке рішення є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами з урахуванням строків, визначених таким рішенням.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»