Новини публікуються мовою оригіналу

 Податківці на своєму сайті опублікували роз’яснення стосовно окремих запитань з обчислення та сплати податку на прибуток. Представимо їх у форматі «питання-відповідь»:

1. Підприємство — платник податку на прибуток на загальних підставах у 2013 році продало партію товару та включило суму отриманого доходу від цієї операції до складу доходів за 2013 рік. У 2014 році покупець повернув частину товару. Чи мало право підприємство-продавець зменшити суму доходу на вартість повернутого товару в декларації з податку на прибуток за 2014 рік?

Так, підприємство-продавець мало право зменшити дохід на вартість повернутого товару в декларації за 2014 рік і відобразити суму коригування зі знаком «–» у р. 03.26 додатка ІД та р. 03 декларації з податку на прибуток підприємств.

2. Чи потрібно сплачувати авансовий внесок із податку на прибуток під час виплати дивідендів за 2013 рік, якщо рішення про їх виплату прийнято загальними зборами у квітні 2014 року, а фактичну виплату буде здійснено у травні 2015 року?

У разі якщо підприємство нарахувало та сплатило авансовий внесок після прийняття рішення про виплату дивідендів, тобто у 2014 році, відповідно до вимог п. 153.3 ПКУ (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.), під час їх виплати у травні 2015 року авансовий внесок не сплачується.

3. Мешканці багатоквартирного будинку на початку цього року створили ОСББ із метою здійснення обслуговування цього будинку. Чи може така організація отримати статус неприбуткової? Якщо так, то з якого періоду?

ОСББ може отримати статус неприбуткової організації в разі її внесення контролюючим органом до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

4. Платник податку на прибуток на загальних підставах планує з 01.07.2015 р. перейти на спрощену систему оподаткування. За який період такому підприємству слід подати декларацію з податку на прибуток?

Такий платник податку на прибуток повинен подати декларацію за перше півріччя 2015 року, тобто не пізніше 10 серпня.

5. За 2014 рік підприємство отримало збиток і не мало бази для нарахування авансових внесків. За підсумками І кварталу 2015 року підприємство також отримало від’ємний фінансовий результат. Чи потрібно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо за підсумками першого півріччя підприємство отримує прибуток?

У разі якщо збиткове підприємство за підсумками першого півріччя 2015 року отримує прибуток, підстав для подання ним квартальних декларацій немає. Такий платник декларує податкові зобов’язання з податку на прибуток у річній (2015 рік) декларації.

6. Підприємство — платник щомісячних авансових внесків у 2014 році застосовувало консолідовану сплату податку на прибуток, авансові внески з податку на прибуток філії підприємства сплачували самостійно. Яким чином авансові внески, сплачені філіями у січні – лютому 2015 році, можуть бути враховані у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2015 рік, адже філії вже не є платниками податку на прибуток?

Суми авансових внесків, сплачені філіями підприємства, будуть ураховані під час формування фінансового результату згідно з даними бухобліку та зменшать податкове зобов’язання такої юрособи в декларації за 2015 рік.

7. У підприємства легкої промисловості, яке раніше користувалося пільгою з податку на прибуток, станом на 01.01.2015 р. ураховується залишок вивільнених від оподаткування коштів. Який порядок використання таких коштів після цієї дати?

Зазначений залишок визнається доходом одночасно з визнанням витрат за правилами, установленими П(С)БО 15, за умови, що використання таких коштів здійснюється лише за цільовим призначенням.

8. Акціонери товариства на загальних зборах ухвалили рішення виплатити дивіденди за 2014 рік. Ураховуючи дефіцит коштів, акціонери погодилися на отримання дивідендів у вигляді продукції власного виробництва (сільськогосподарської техніки). Як у такому випадку розрахувати суму авансового внеску під час виплати дивідендів?

Під час виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової, базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати. Водночас якщо сума дивідендів (тобто вартість продукції) не перевищує суму значення об’єкта оподаткування податком на прибуток у декларації за 2014 рік, авансовий внесок під час їх виплати не сплачується. У разі якщо сума дивідендів є більшою від суми об’єкта оподаткування, авансовий внесок нараховується на суму перевищення дивідендів над значенням об’єкта оподаткування та сплачується до/або разом із такою виплатою. 

9. Як визначити вартість основних засобів для нарахування амортизації у 2015 році за новими правилами податкового обліку?

Нарахуванню амортизації у 2015 році підлягає балансова вартість основних засобів, сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»