Новини публікуються мовою оригіналу

Кабмін постановою від 29.04.2015 р. № 321 затвердив Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки (даліПорядок).

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення й садівничі товариства пов’язані адміністративно чи територіально. Для переведення таких будинків у жилі громадянин, який є його власником, або вповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а в разі, якщо в сільській раді виконавчий орган не утворено, — сільському голові (далі — уповноважений орган) заяву (додаток 1 до Порядку), до якої додаються:

  • копія документа про право власності на дачний або садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;
  • письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
  • звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам (додаток 2 до Порядку).

Техогляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій і виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, в якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які пройшли профатестацію згідно з постановою КМУ від 23.05.2011 р. № 554.

За результатами розгляду заяви й доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця із дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку в жилий будинок або про відмову в такому переведенні. Ухвалення рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку в жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  • неподання документів, зазначених у п. 3 цього Порядку;
  • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  • установлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам ДБН, що зазначені в розділі I (обов’язковий) результатів техогляду звіту про проведення техогляду дачного чи садового будинку.

Місцева рада в триденний строк із дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом рішення про переведення дачного чи садового будинку в жилий із зазначенням його адреси. У разі відмови власник має право повторно подати документи після усунення причин, що стали підставою для ухвалення такого рішення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»