Грошові вимоги засновників (учасників) боржника — юридичної особи, які виникли з такої участі, не підлягають визнанню та включенню в реєстр вимог кредиторів. Тобто учасники не можуть вимагати повернення їм коштів, які були внесені ними як статутний капітал.

Водночас вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства задовольняються в ліквідаційній процедурі в п’яту чергу.

Нагадаємо, що черговість задоволення вимог кредиторів передбачена ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII.

Зокрема:

1) у першу чергу задовольняються:

  • вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю на роботі, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових відносин, і нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
  • вимоги кредиторів за договорами страхування;
  • витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, тощо.

2) у другу чергу задовольняються:

  • вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації в ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, за громадян, які застраховані в цьому фонді, зобов’язань зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

  •  вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
  •  вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

  • вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі й вимоги кредиторів, що виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п’яту чергу задовольняються:

  • вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
  • вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору в частині 5% обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували в третіх осіб;
  • вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору в частині 3% обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Інформаційний лист ВГСУ «Про внесення змін і доповнень до інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України 
від 22.12.2011 р. № 4212-VI)» від 07.08.2013 р. № 01-06/1149/2013

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»