Міндоходів нагадав, яку інформацію в обов’язковому порядку повинна містити податкова звітність, аби вважатися податковою декларацією. Йдеться власне про наявність таких невід’ємних атрибутів:

 • тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
 • звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
 • звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника згідно з реєстраційними документами;
 • код платника відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або податковий номер;
 • реєстраційний номер облікової картки платника або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника,  повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку в паспорті);
 • місцезнаходження (місце проживання) платника;
 • найменування органу Міндоходів, до якого подається звітність;
 • дата подання звіту (або дата заповнення — залежно від форми);
 • ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абз. 7 п. 48. Податкового кодексу України, посадових осіб платника.

В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити:

 • відмітка про звітування за спеціальним режимом;
 • код виду економічної діяльності (КВЕД);
 • код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ;
 • індивідуальний податковий номер і номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Листівка «Обов’язкові реквізити податкової звітності»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»