Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 20.05.2015 р. № 305 уніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами й закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності. Цей перелік було розширено.

Зокрема, до нього додали такі послуги:

  • викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд із викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;
  • проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
  • підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;
  • надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі);
  • розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;
  • проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;
  • розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення й організації процесів створення, редагування, поповнення та керування вмістом веб-сайтів;
  • виготовлення й реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена в позанавчальний час і не за рахунок коштів державного й місцевого бюджетів, які забезпечують провадження освітньої діяльності;
  • виготовлення й реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема, розсади, саджанців, сіянців, насіння, лісоматеріалів, предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»