Відповідь на це питання містить Порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі — Порядок), який визначає (врегульовує) механізм здійснення провадження в справах про порушення прав і свобод людини та громадянина.

Як слідує із Порядку: провадження Уповноваженого — це комплекс заходів, які здійснюються з метою парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини, сприяння їх поновленню, запобігання виникненню умов, що створюють можливості порушення прав і свобод людини.

Підставами для відкриття провадження можуть бути відомості про порушення прав і свобод людини та громадянина, які містяться в:

а) зверненнях громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників (повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку);

б) повідомленнях підприємств, установ, організацій, у тому числі й громадських;

в) зверненнях народних депутатів.

Водночас провадження може відкриватися й за власною ініціативою Уповноваженого:

а) під час безпосереднього виявлення порушень прав і свобод людини та громадянина працівниками Секретаріату, у тому числі й у результаті здійснення дослідження системних проблем щодо забезпечення прав та свобод людини;

б) за наявності інформації про порушення прав і свобод людини та громадянина в повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації, оприлюднених у мережі Інтернет.

З-поміж заходів, що можуть вживатися в ході провадження, зокрема, є:

  • надання роз’яснень із питань, наведених у зверненні;
  • здійснення перевірки відомостей, викладених у зверненнях або повідомленнях, шляхом:
  • надсилання запитів до відповідних держорганів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
  • запрошення посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;
  • звернення до суду із заявою про захист прав і свобод людини та громадянина у випадках і в порядку, встановлених законодавством.

Порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12.08.2013 р. № 18/02-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»