Зважаючи на те, що незабаром адмініструванням єдиного внеску займатиметься Міндоходів, на офіційному сайті міністерства з’явився проект наказу, у якому визначається новий порядок зарахування єдиного внеску в рахунок майбутніх платежів або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів.

Зокрема згідно з п. 5 нового Порядку повернення коштів, як і раніше, здійснюється виключно на підставі заяви платника, яка подається в довільній формі. Однак відтепер, по-перше, заява подаватиметься саме до органу доходів і зборів, у якому платник єдиного внеску перебуває на обліку; по-друге, буде розширено перелік відомостей, що зазначаються в такій заяві, а саме:

  • найменування платника (суб’єкта господарювання);
  • код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті);
  • юридична адреса (місцезнаходження) та номер контактного телефону;
  • причини повернення коштів єдиного внеску;
  • сума єдиного внеску, що підлягає поверненню;
  • реквізити рахунку одержувача коштів.

Проект наказу Міндоходів України «Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»