Міністерство освіти і науки України визначило обсяг державного замовлення вищим навчальним закладам, що йому підпорядковані, на прийом і випуск науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру в 2013 році.

Зокрема обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру визначений у розмірі 4650 чоловік, із яких 3510 приймаються на денну форму навчання. Найбільший прийом встановлено для технічних спеціальностей — загалом 1517 місць. На другому місці — економічні спеціальності (607 місць), на третьому — фізико-математичні (469 місць). Для юристів виділено лише 150 місць. Жодного місця для навчання на бюджеті не виділено для ветеринарів, лише одне — для фармацевтів.

Державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру встановлене в обсязі 345 місць, із яких більше ніж третину відведено для технічних спеціальностей (120 місць). На другому місці — педагогічні спеціальності, для них відведено 40 місць, трете місце поділили філологічні та економічні спеціальності (по 30 місць).

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у 2013 році для вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки» від 02.07.2013 р. № 876

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»