Новини публікуються мовою оригіналу

Державна фіскальна служба України в листі від 28.04.2015 р. № 4000/Б/99-99-17-02-02-14 наголосила на тому, що суб'єктом права власності законодавством визначається фізична особа, яка може бути власником будь-якого майна, крім майна, яке не може перебувати у власності фізичної особи. Такий суб'єкт права власності як фізична особа — підприємець чинним законодавством не визначено.

Оскільки фізична особа — підприємець не може бути власником нерухомого або рухомого майна, придбання, спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності на таке майно фізичною особою — підприємцем можуть здійснюватися лише як фізичною особою.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»