Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 05.05.2015 р. № 16030/7/99-99-19-07-02-17 податківці розповіли, як оподатковувати податком на прибуток операції в інвалюті.

Так, оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті здійснюється згідно із п. 153.1 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2015 р.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Водночас прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

Облік операцій в інвалюті регулюється П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

У податковому обліку позитивне значення курсових різниць уключається підприємством до складу інших доходів у звітному періоді, в якому такі доходи визнаються, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань).

Податкові витрати за операціями в інвалюті належать до інших операційних витрат, які включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені.

Отже, визначені за правилами бухобліку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в інвалюті, заборгованості й інвалюти для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді їх виникнення відповідно до вимог ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»