Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін оприлюднив Наказ «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах» від 02.03.2015 р. № 271 (далі — Порядок № 271). Документ прийшов на зміну відповідним наказам податкової і митної служб, що регламентували порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у цих органах.

Порядок № 271, із-поміж іншого, передбачає таке:

1. Звернення можуть бути подані особою або групою осіб і повинні бути оформлені відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. Звернення, оформлене з порушеннями, повертають заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня надходження.

2. Податківці розглядають і вирішують звернення у строк не більше ніж один місяць із дня їх надходження. У разі якщо звернення не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, на такі звернення контролери відповідають не пізніше 15 днів від дня їх реєстрації.

Якщо ж для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, строк розгляду звернень може бути подовжено. Про це обов’язково повідомляють осіб, які подали звернення. Утім, загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 календарних днів.

3. У разі якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органів ДФС, таке звернення в строк не більше ніж п’ять днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявникові.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття органом ДФС обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»