Власник землі, який до 1 січня 2013 року не отримав державний акт про право власності на земельну ділянку, має зареєструвати право власності на таку земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Це правило поширюється на тих власників, які до 1 січня 2013 року:

  • уклали цивільно-правовий договір щодо земельної ділянки, у якому зазначалося, що право власності виникає з моменту отримання або реєстрації державного акта;
  • отримали свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку;
  • було прийнято рішення суду про визнання права власності на земельну ділянку тощо.

Нагадаємо: для реєстрації права власності державному реєстратору Укрдержреєстру потрібно подати такі документи:

  • заяву встановленої форми;
  • копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний або службовий паспорт іноземця чи документ, що його заміняє);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
  • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
  • документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
  • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо).

Лист Державної реєстраційної служби України від 06.08.2013 р. № 2950/05-15-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»