Так, для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємства та організації мають відповідати критеріям, наведеним у п. 2 Порядку користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Серед них такі, як:

  • кількість інвалідів з основним місцем роботи в організаціях (підприємствах) інвалідів має становити за попередній звітний (податковий період) не менше ніж 50% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;
  • фонд зарплати інвалідів з основним місцем роботи протягом звітного періоду — не менше ніж 25% суми загальних витрат на оплату праці;
  • розмір середньомісячної зарплати в еквіваленті зайнятості інвалідів з основним місцем роботи має бути не менше розміру мінзарплати.

Отже, для визначення перелічених вище критеріїв чих за сумісництвом інвалідів, а також фонд їхньої зарплати.

Разом із тим обласні, Київська та Севастопольська держадміністрації, Мінсоцполітики АР Крим можуть проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в наданих підприємством (організацією) документах.

Постанова КМУ від 17.07.2013 р. № 518

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»