Новини публікуються мовою оригіналу

Оплата праці працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі — працівників, які надають платні соціальні послуги, здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці, який є обсягом коштів, отриманих як у вигляді фінансування із бюджету, так і від надання платних послуг та інших надходжень, що запланований відповідно до кошторису бюджетних установ для використання при розрахунках із заробітної плати з працівниками.

Оплата праці штатних працівників територіальних центрів здійснюється як із загального, так і спеціального фонду бюджету. Зокрема, оплата праці працівників, які не виконують основні функції з діяльності, а надають платні послуги, за реалізацію яких установа має власні надходження, здійснюється за рахунок спеціального фонду.

На цьому наголошується в листі Мінсоцполітики від 13.08.2014 р. № 9090/0/14-14/014.

Водночас умови й розміри оплати праці всіх штатних працівників територіальних центрів, у тому числі — виплат премій і доплат, надбавок до основної заробітної плати, визначаються на єдиних засадах відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі — Умови).  

Зазначені Умови поширюються на працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами соціального захисту населення, тобто уклали трудовий договір.

Водночас, якщо роботи виконуються соціальним робітником, зайнятим наданням платних послуг, понад норму його робочого часу і, відповідно, підлягають оплаті за відпрацьований час, то за штатним розписом мають бути затверджені відповідні посади, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»