Новини публікуються мовою оригіналу

У Мінсоцполітики листом від 23.03.2015 р. № 279/20/112-15 роз’яснили порядок надання відпусток за роботу в зонах радіоактивного забруднення. Надання такої відпустки передбачено Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (даліЗакон).

Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII унесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 р. № 791а-XII, згідно з якими абз. 5 ч. 2, у якому надається визначення зони посиленого радіологічного контролю, виключено. За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, буде внесено зміни до переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення.

Попри це, відповідно до ст. 47 Закону, працівникам, які трудяться (перебувають у відрядженні) на територіях зони посиленого радіоекологічного контролю, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу 30 календарних днів.

Статтю 47 Закону залишено без змін, тобто працівникам, що працюють (перебувають у відрядженні) на території, яка до 1 січня 2015 року була віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, надаватиметься щорічна відпустка пропорційно відпрацьованому до 1 січня 2015 року на цих територіях часу. Із 1 січня 2015 року така відпустка не надається.    

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (даліЗакон № 504), щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується із дня укладення трудового договору. Згідно зі ст. 24 Закону № 504, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Водночас тривалість наданої працівникові щорічної відпустки не повинна бути меншою 24 календарних днів.

У разі якщо працівник із будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено строку давності, після якого працівник утрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки в разі їх невикористання.

Тож працівники можуть отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, яка надається відповідно до ст. 47 Закону. Згідно із п. 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936 (даліПорядок), соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені пп.пп. 5–13 п. 4 Порядку (у тому числі — оплата різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові відповідно до ст. 47 Закону, і тривалістю щорічної основної відпустки, як указано в Законі № 504 або інших законах, передбачена пп. 10 п. 4 Порядку), провадяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями й фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи, згідно із розрахунковими даними, поданими до управлінь праці та соціального захисту населення.

Підприємства реєструються управліннями соцзахисту населення, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство із визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням ПІБ, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

Графік відпусток громадян і розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємствами до управлінь соціального захисту населення разом із зазначеними відомостями. Тобто, враховуючи вимоги Порядку, підприємство щороку до настання наступного бюджетного року повинно подавати до управління соціального захисту населення, де воно зареєстровано, графік відпусток працівників і розрахунок витрат для відпустки на наступний бюджетний рік.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до управлінь соцзахисту населення документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних із виплатою компенсації та допомоги певних видів, і реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначають ПІБ, категорію, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій і вид допомоги. Водночас керівники підприємства несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до управлінь соцзахисту та правильність призначення й нарахування компенсаційних виплат і допомоги певних видів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»