Новини публікуються мовою оригіналу

Фонд державного майна України наказом від 31.03.2015 р. № 457 уніс зміни до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна.

Зокрема, передбачено, що в разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі — за рахунок амортизаційних відрахувань, утворює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності — представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою). Окрім того, уточнено, що згода на здійснення поліпшення має надаватися з урахуванням висновків комісії та умов договору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»