Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановив (від 08.04.2015 р. № 234), що під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади повинен оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті й на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

Також зазначимо, що в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

  • найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;
  • назва проекту акта або стислий зміст пропозиції стосовно реалізації державної політики у відповідній сфері державного й суспільного життя, винесеної на обговорення;
  • соціальні групи населення й заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;
  • можливі наслідки втілення рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  • електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;
  • номер телефону, за яким надаються консультації з питання, винесеного на обговорення;
  • прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
  • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»