Новини публікуються мовою оригіналу

Національний банк України в електронному повідомленні від 24.04.2015 р. № 60-09012/28034 надав деякі роз’яснення стосовно проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування й використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481 (даліІнструкція).

Зокрема, серед інших роз’яснень є такі:

  • визнання процентних доходів за знеціненими кредитами має відповідати вимогам МСБО 39;
  • відображення в бухгалтерському обліку наперед отриманих/сплачених процентних доходів/витрат, які належать до інших звітних періодів, за рахунками з обліку нарахованих доходів/витрат не відповідає принципу нарахування й відповідності;
  • у разі дострокового повернення вкладу (депозиту) банк здійснює перерахунок процентів за зниженою ставкою, що розглядається не як зменшення процентних витрат, а як дохід за балансовим рахунком 6399 «Інші операційні доходи» Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України;
  • кредитні та вкладні (депозитні) операції банків, які не визначені Інструкцією, обліковуються згідно із внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України й міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • згідно із проектом змін банк на дату припинення визнання (продаж, прощення або відступлення прав вимоги) фінансових активів, за якими визнано зменшення корисності, здійснює нарахування процентного доходу, амортизацію дисконту/премії, оцінку на зменшення корисності та, у разі необхідності, коригує суму резерву. Ураховуючи зазначене, у разі відступлення права вимоги за знеціненими кредитами результат від такого відступлення у вигляді інших операційних доходів або витрат не виникає. 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»