Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд своєю постановою (від 15.04.2015 р. № 229) уніс Зміни до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти. Згадана Єдина база є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, зберігання й захисту даних, у тому числі — персональних, стосовно надавачів та отримувачів освітніх послуг із метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб.

До Єдиної бази вносяться дані про дітей шкільного віку, вступників, студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів, випускників навчальних закладів, їх рівнів і ступенів освіти, дані стосовно навчальних закладів незалежно від форми власності й підпорядкування, місцевих органів виконавчої влади у сфері освіти, їх керівників, наукових, науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься у Єдиній базі, здійснюється через офіційний веб-сайт МОН.

У сфері вищої освіти Єдина база включає Реєстр вищих навчальних закладів, Реєстр документів про вищу освіту та Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстр вищих навчальних закладів містить відомості про кожен вищий навчальний заклад незалежно від форми власності й підпорядкування, видані йому ліцензії, сертифікати про акредитацію та свідоцтва про атестацію. Відомості Реєстру є відкритими.

Реєстр документів про вищу освіту містить відомості про:

  • документи про освіту (наукові ступені) державного зразка, видані вищими навчальними закладами (науковими установами) України, окрім інформації про випускників військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів навчальних закладів;
  • власні документи про вищу освіту (наукові ступені), видані вищими навчальними закладами України;
  • документи про вищу освіту (наукові ступені), видані іноземними навчальними закладами й визнані МОН;
  • документи про вищу освіту (наукові ступені), видані іноземними навчальними закладами й визнані навчальними закладами України;
  • державні документи про присвоєння вчених звань;
  • документи про присвоєння вчених звань, видані іноземними навчальними закладами й визнані навчальними закладами України.

Фізичні та юридичні особи мають доступ до Реєстру документів про вищу освіту в обсязі, достатньому для перевірки достовірності документа про освіту (науковий ступінь) або присвоєння вченого звання.

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання містить відомості про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені відомості є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів приймальними комісіями відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН.

Розпорядником Єдиної бази є МОН, яке затверджує порядок її формування й функціонування, установлює склад відомостей і даних Єдиної бази, у тому числі — персональних, процедури їх оброблення, здійснює контроль за забезпеченням захисту таких даних. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»