Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України вирішила внести зміни до порядку оцінки дебіторської заборгованості недержавного пенсійного фонду, за якою прострочено термін погашення, аби достовірніше відображати її в обліку.

Завдяки цим змінам протягом строку позовної давності дебіторська заборгованість оцінюється з урахуванням понижувальних коефіцієнтів за такою градацією:

  • за перший рік прострочення — 0,75;
  • за другий рік прострочення — 0,5;
  • за третій рік прострочення — 0,25;
  • після закінчення строку позовної давності — 0.

Нагадаємо: наразі такої градації немає. А дебіторська заборгованість, за якою прострочено термін погашення, протягом строку позовної давності оцінюється за оцінною вартістю, яка розраховується шляхом щорічної уцінки балансової вартості, що існувала до початку уцінки, із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,25.

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)» від 09.07.2013 р. № 1187.
Станом на 13.08.2013 р . не набрало чинності.

Набирає чинності 01.10.2013 р., але не раніше дня офіційного опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»