Новини публікуються мовою оригіналу

Починаючи із 1 січня 2015 року суттєво змінилися підходи до обліку запасів у бюджетних установах. Бухгалтерський облік запасів із цієї дати  визначає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі НП(С)БОДС 123).

Відповідно до п. 8 р. ІІ НП(С)БОДС 123, первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається із таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єктам державного сектора;
  • транспортно-заготівельних витрат (витрат на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, разом із витратами зі страхування ризиків транспортування запасів);
  • інших витрат, що безпосередньо пов’язані із придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Згідно із п. 4 р. IV НП(С)БОДС 123, вибуття запасів оцінюється за такими методами:

  1. ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  2. середньозваженої собівартості;
  3. собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Детальніше про все це — у матеріалі «Запаси, придбані за плату: визнання, оцінка на дату балансу та списання за НП(С)БОДС».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»