Новини публікуються мовою оригіналу

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про державну службу» (законопроект № 2490).

Проект містить низку принципових новел, головними серед яких є:

  • поділ посад державної служби на категорії А (вищий корпус державної служби), Б (керівники підрозділів), В (інші посади державної служби, які не належать до категорій А та Б);
  • вимоги до політичної неупередженості державних службовців;
  • запровадження посади державного секретаря міністерства;
  • створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби;
  • запровадження інституту наставництва державного службовця;
  • закріплення вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної служби;
  • норми про професійне навчання державного службовця, оплату його праці, преміювання й заохочення, а також дисциплінарну та матеріальну відповідальність.

Окрім того, пропонується виключити зі сфери дії закону, проект якого розглядається, значне коло осіб (зокрема суддів, працівників прокуратури, працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, тощо).

Також було ухвалено за основу проект Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (законопроект № 2489).

Проектом передбачається створення правових передумов для підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування; урегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування; рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг; прозоре прийняття на службу до органів місцевого самоврядування;  стимулювання кар’єрного зростання;  деполітизація; нова модель оплати праці, що мінімізує суб’єктивізм керівника; впровадження ефективного механізму запобігання корупції; підвищення рівня соціального й матеріального захисту службовців. Водночас пропонується визнати таким, що втратив чинність, чинний Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»