Новини публікуються мовою оригіналу

Мін’юст затвердив наказом від 10.04.2015 р. № 529/5 зміни до реєстраційних карток, яким зобов’яже при:

  • реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;
  • реорганізації діючої юрособи;
  • унесенні змін до відомостей юрособи;
  • уключенні відомостей про юрособу

зазначати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Такі дії зумовлені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 12.02.2015 р. № 198-VIIІ, що змусив підприємства (окрім державних і комунальних) установлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати та зберігати інформацію про нього й надавати її державному реєстратору у випадках і в обсязі, передбачених законом.

Нагадаємо!

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також учинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»