Новини публікуються мовою оригіналу

Міністерство екології та природних ресурсів України наказом від 16.03.2015 р. № 78 затвердило Порядок ведення державного обліку водокористування.

Мета ведення державного обліку водокористування — забезпечення складання державного водного кадастру за розділом «Водокористування», а також систематизації даних про забір і використання вод, скидання зворотних вод і забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється Держводагентством.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (даліЗвіт). Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи й організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за місцем здійснення водокористування. Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно із показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом. У разі відсутності засобів вимірювальної техніки Звіт складається за технологічними даними (із використанням побічних методів обліку).

Інформація, що міститься у Звіті, є первинними даними про водокористувача та його водогосподарську діяльність.

Звітним періодом є календарний рік.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»